ลิขสิทธิ์ข่าว

ลิขสิทธิ์ข่าว KpopZaลิขสิทธิ์ข่าวทั้งหมดใน KpopZa.com ถ้าไม่ระบุไว้เป็นพิเศษ หมายความว่าใช้สัญญาอนุญาตแบบ Creative Commons Attribution 3.0 สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงแต่ต้อง “ระบุลิงก์ของข่าว” และ “ชื่อเว็บไซต์ KpopZa” อย่างชัดเจน ในข่าวที่นำไปเผยแพร่