SECRET ปล่อยมิวสิควีดีโอ “Shy Boy” ภาษาญี่ปุ่นออกมาแล้ว

SECRET ปล่อยมิวสิควีดีโอ “Shy Boy” ภาษาญี่ปุ่นออกมาแล้วเกิร์ลกรุ๊ป SECRET ปล่อยมิวสิควีดีโอเพลง “Shy Boy” เวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่นออกมาให้ชมแล้ว...

ธีมของมิวสิควีดีโอจะเป็นสไตล์เดียวกับ “Shy Boy” เวอร์ชั่นภาษาเกาหลี แต่จะต่างออกไปตรงที่มุมกล้อง และบางฉากที่จะไม่ได้เห็นในมิวสิควีดีโอเวอร์ชั่นภาษาเกาหลีเขียนและเรียบเรียง: www.kpopza.com - นำข่าวเราไปกรุณาอย่าตัดหรือเปลี่ยนแปลงบรรทัดนี้
เครดิต: Allkpop (www.allkpop.com)

แสดงความคิดเห็น