Minah (Girl’s Day) ปล่อย ‘Argo’ เพลงประกอบเกมส์ออนไลน์ออกมาแล้ว

Minah (Girl’s Day) ปล่อย ‘Argo’ เพลงประกอบเกมส์ออนไลน์ออกมาแล้วMinah สมาชิกเกิร์ลกรุ๊ป Girl’s Day ได้รับความสนใจจากแฟน ๆ หลังจากที่คลิปวีดีโอที่เธอเป็นผู้ร้องถูกปล่อยออกมาเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม...

เพลงในคลิปนี้มีชื่อว่า ‘Cracked Moon’ เป็นเพลงประกอบเกมส์ออนไลน์ Argo และในคลิปวีดีโอนอกจากเสียงที่มีพลังของ Minah แล้วเรายังจะได้เห็นหน้าใส ๆ ปราศจากการแต่งหน้าของ Minah อีกด้วย

นอกจาก Minah แล้ว JiIn (Girl’s Day) ก็ร้องเพลงประกอบเกมส์นี้เช่นกัน
เขียนและเรียบเรียง: www.kpopza.com - นำข่าวเราไปกรุณาอย่าตัดหรือเปลี่ยนแปลงบรรทัดนี้
เครดิต: Allkpop (www.allkpop.com)

แสดงความคิดเห็น